pozycja w google - webpozycja.pl

Strony związane z hasłem 'Motovario':

 • Przekładnie motovario »

  Złącze to ten element instalacji, w którym następuje połączenie sieci rozdzielczej z instalacją odbiorczą, bezpośrednio lub za pośrednictwem rozdzielnicy głównej i wewnętrznej linii zasilającej. W budynku zasilanym bezpośrednio z linii napowietrznej lub kablowej złącze może zawierać główne zabezpieczenie instalacji umieszczone w skrzynce złączowej lub wnęce złączowej. Instaluje się je wewnątrz lub na zewnątrz budynku, w miejscach ogólnie dostępnych, np. przy wejściach.
  Rozdzielnica główna zawiera zabezpieczenia poszczególnych wewnętrznych linii zasilających i łącznik główny instalacji. Instaluje się ją jedynie wtedy, gdy ze złączem należy połączyć więcej niż jedną wewnętrzną linię zasilającą.

  Data dodania: 19 02 2015 · szczegóły wpisu »
 • Serwis motoreduktorów »

  Żarówki to jedne z najstarszych i wciąż stosowanych elektrycznych źródeł światła. Najistotniejszym elementem, wysyłającym światło jest cienki drut wolframowy zwany żarnikiem. Dzięki dużej rezystywności drutu wolframowego, podczas przepływu prądu elektrycznego nagrzewa się on do temperatury 2100... 2700°C i wysyła fale elektromagnetyczne, w tym część o długości wchodzącej w zakres fal widzialnych. Prąd do żarnika doprowadza się przez cienkie druty umieszczone razem z żarnikiem w bańce szklanej oraz przez metalowe styki trzonka żarówki. Trzonek żarówki służy do osadzenia żarówki w oprawie oświetleniowej oraz zapewnienia dobrego połączenia części żarówki przewodzących prąd ze stykami oprawy. Trzonki wykonuje się najczęściej jako gwintowane lub bagnetowe. W celu zapobieżenia utleniania wolframowego żarnika z bańki szklanej wypompowane jest powietrze. Żarówki mniejszej mocy (do 25 W), w których temperatura nie przekracza 2200°C, są żarówkami próżniowymi. Przy wyższych temperaturach wolfram w bańce próżniowej intensywnie parowałby i osadzałby się na bance.

  Data dodania: 19 02 2015 · szczegóły wpisu »
 • Przekładnia zębata »

  W pomieszczeniach nieprzemysłowych, w których przebywają ludzie przez długi okres czasu, zaleca się stosowanie żarówek, gdyż barwa ich światła jest stosunkowo mało męcząca. W pomieszczeniach przemysłowych, jeśli nie ma specjalnych przeciwwskazań, zaleca się stosowanie świetlówek, rtęciówek lub rtęciówek z żarówkami. Świetlówki stosuje się głównie w pomieszczeniach niskich, w których wysokość zawieszenia oprawy nie przekracza 4 m. Rtęciówki lub rtęciówki z żarówkami korygującymi barwę światła mają zastosowanie szczególnie w pomieszczeniach wysokich lub do oświetlenia terenu przy wysokości zawieszenia opraw większej niż 8 m. W pomieszczeniach przemysłowych lub na terenach otwartych w przypadkach, w których wymagane jest uwydatnienie barw przedmiotów, zaleca się stosować lampy ksenonowe lub inne wysyłające promieniowanie jednorodne (o jednej długości fali).

  Data dodania: 19 02 2015 · szczegóły wpisu »
 • Motoreduktor GCM »

  Żyły miedziane i aluminiowe wykonuje się w postaci pojedynczych drutów lub linek. Te ostatnie mają większą elastyczność i wytrzymałość na zginanie. Dlatego też stosuje się je do zasilania odbiorników ruchomych lub przenośnych oraz w instalacjach układanych na stałe wtedy, gdy wymagany jest stosunkowo duży przekrój poprzeczny żył. Żyły w postaci pojedynczego drutu wykonuje się jedynie dla przewodów o małym przekroju (do 10 mm2).
  Produkowanie przewodów o różnych przekrojach umożliwia ich dostosowanie do wartości prądu wynikającej z obciążenia obwodu. Im większy przekrój żyły, tym większy prąd może przewodzić przewód, bez wystąpienia ujemnych skutków cieplnych. Przekroje żył są znormalizowane. Dla przewodów najczęściej stosowanych znormalizowane przekroje tworzą następujący szereg: 1; 1, 5; 2, 5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; i 95 mm2.

  Data dodania: 19 02 2015 · szczegóły wpisu »
 • Motoreduktory kątowe gcm »

  Równomierność oświetlenia w przestrzeni uzyskuje się głównie przez dobór odpowiedniej liczby źródeł światła, równomierne ich rozmieszczenie nad całą oświetlaną powierzchnią oraz zastosowanie opraw właściwie ukierunkowujących strumień świetlny. Ze względu na wymaganą równomierność oświetlenia w czasie zaleca się unikać raptownych, dostrzegalnych wahań luminancji, związanych z okresowymi wzrostami spadków napięć w sieci zasilającej źródła światła. Wahania te mogą być spowodowane np. rozruchem silników zasilanych z tej samej sieci. Dla uniknięcia nierównomierności oświetlenia w czasie zaleca się rozdzielać — dostatecznie blisko transformatorów — sieci zasilające źródła światła i odbiorniki wywołujące duże wahania napięcia. Rozkład luminancji w polu widzenia nie powinien wywoływać zjawiska olśnienia, a jednocześnie powinien zapewniać warunki dobrego odróżnienia obserwowanych przedmiotów lub osób od tła. Normy podają zalecony iloraz największej luminancji miejsca obserwowanego i luminancji tła w zależności od kąta oświetlenia miejsca obserwowanego i strefy całej powierzchni oświetlonej. Iloraz ten przyjmuje wartości 1... 100.

  Data dodania: 19 02 2015 · szczegóły wpisu »
 • Przekładnie ślimakowe »

  Doprowadzenie odpowiedniej wartości napięcia do elektrod powoduje powstanie wyładowania w wypełniających świetlówkę parach rtęci. Wyładowania te są źródłem promieniowania nadfioletowego wchodzącego w zakres fal niewidzialnych. Fale te mogą być przetworzone na światło dzięki właściwościom luminoforu, który pobudzany promieniowaniem nadfioletowym wysyła fale w zakresie widzialnym. Przez odpowiedni dobór luminoforu można uzyskać różne zakresy fal widzialnych, a zatem różne barwy światła wysyłanego przez świetlówkę.
  Świetlówki zasila się na ogół z sieci prądu przemiennego napięciem 220 V. Napięcie to jest jednak niewystarczające do zapoczątkowania wyładowania elektrycznego w świetlówce, czyli zapłonu świetlówki. Dlatego też świetlówki wyposaża się w urządzenia umożliwiające ich zapłon. Dodatkowo w obwodach zasilających świetlówki umieszcza się stabilizator prądu oraz kondensator do poprawy współczynnika mocy i kondensator przeciwzakłóceniowy.

  Data dodania: 19 02 2015 · szczegóły wpisu »