pozycja w google - webpozycja.pl

Strony związane z hasłem 'Dystrybutor':

1 · 2 · 3 · następna strona »
 • Serwis falowników ABB »

  Rozruszniki wodne, stosowane wyłącznie przy prądzie przemiennym, składają się ze zbiornika wypełnionego roztworem wodnym sody (elektrolitem) i płyt metalowych — elektrod zanurzanych w tym zbiorniku. Rezystancja takiego rozrusznika zależy od powierzchni elektrod zanurzonych w elektrolicie i rezystywności elektrolitu. Zmianę rezystancji można więc uzyskać poprzez zmianę zanurzenia elektrod. Rozruszniki wodne nadają się do ciężkich warunków rozruchu, oraz do rozruchów wymagających płynnej regulacji rezystancji rozrusznika.
  Rozruszniki mogą być sterowane ręcznie lub w sposób automatyczny po zastosowaniu elektrycznych układów automatycznie przełączających obwody zwierające poszczególne rezystory.

  Data dodania: 19 02 2015 · szczegóły wpisu »
 • Dystrybucja falowników »

  Fale elektromagnetyczne o długości 380... 760 nm — zwane światłem — mają zdolność podrażniania siatkówki oka ludzkiego, dzięki czemu człowiek odbiera obrazy przedmiotów, od których fale te się odbiły. Ciała wysyłające fale elektromagnetyczne w zakresie widzialnym nazywa się źródłem światła. Ważną rolę w życiu człowieka odgrywają elektryczne źródła światła, w których energia elektryczna jest przetwarzana na energię promienistą, w tym w znacznym stopniu na światło.
  Podstawowymi wielkościami charakteryzującymi elektryczne źródła światła są: strumień świetlny, światłość, luminancja, barwa światła, napięcie elektryczne, moc elektryczna, skuteczność świetlna oraz trwałość.
  Strumień świetlny charakteryzuje ilość energii promienistej (światła) wysyłanej przez źródło. Określa się go jako moc promieniowania widzialnego (ilość energii w jednostce czasu) ocenianą w sposób subiektywny przez oko ludzkie. Jednostką strumienia świetlnego jest lumen (lm).

  Data dodania: 19 02 2015 · szczegóły wpisu »
 • Tanie falowniki »

  Przewody łączące sieć elektryczną z silnikiem powinny charakteryzować się budową odpowiednią do przewidywanych parametrów elektrycznych obwodu i warunków środowiskowych, a ich sposób ułożenia powinien zapewnić ochronę przewodów przed uszkodzeniami mechanicznymi. W miejscach, w których mogą wystąpić narażenia mechaniczne, stosuje się przewody o budowie odpornej na uszkodzenia mechaniczne lub wykonuje się specjalne osłony przewodów. W warunkach przemysłowych przewody obwodów zasilających silniki układa się przeważnie na ścianach lub konstrukcjach. Układanie przewodów w posadzce może być zastosowane jedynie w wyjątkowych przypadkach, np. między ścianą a oddalonym od niej silnikiem.

  Data dodania: 19 02 2015 · szczegóły wpisu »
 • Naprawa falowników »

  Urządzenia elektrotermiczne przemysłowe to urządzenia stosowane do procesów technologicznych wymagających zazwyczaj dużych temperatur i dużej ilości ciepła. Urządzenia te dzieli się na:
  — piece, czyli urządzenia elektrotermiczne wyposażone w komory grzewcze;
  — nagrzewnice, czyli urządzenia elektrotermiczne bez komór grzewczych.
  Przy wymaganych niezbyt wysokich temperaturach (w zakresie od kilkuset do ok. 1300°C) najczęściej stosuje się urządzenia elektrotermiczne oporowe (rezystancyjne). W urządzeniach tych materiał nagrzewany, czyli wsad, może być wykorzystany jako element oporowy (urządzenia o nagrzewaniu bezpośrednim) lub też może być nagrzewany energią cieplną przekazywaną mu przez specjalne przewody grzejne (nagrzewanie pośrednie). Spośród urządzeń elektrotermicznych oporowych największe zastosowanie w przemyśle znalazły piece oporowe o nagrzewaniu pośrednim.

  Data dodania: 19 02 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falowniki Vacon Cold Plate »

  Zabezpieczenia silnika powinny wyłączać tylko niebezpieczne dla silnika zakłócenia oraz powinny działać w dostatecznie krótkim czasie. Większość obwodów zasilających silniki wyposaża się w dwa zabezpieczenia działające przy wzroście prądu ponad wartość dopuszczalną. Są to: zabezpieczenia przeciążeniowe i zabezpieczenia zwarciowe. Zabezpieczenie przeciążeniowe działa przy prądach, których wartość w niewielkim stopniu przekracza wartość prądu znamionowego silnika. Aby nie wyłączało ono krótkotrwałych przeciążeń związanych z normalną pracą silnika, np. prądów rozruchowych, buduje się je jako zabezpieczenia zwłoczne, tzn. działające z opóźnieniem zależnym od wartości prądu przeciążenia. Zabezpieczenia zwarciowe przeznaczone są do wyłączania silnika podczas nagłych i znacznych wzrostów prądów ponad wartość dopuszczalną (zwarć). Są to zazwyczaj zabezpieczenia bezzwłoczne lub mające niewielką zwłokę. Oprócz zabezpieczeń przeciążeniowych i zwarciowych silniki mogą mieć również zabezpieczenia chroniące je przed skutkami zakłóceń związanych z zasadą działania poszczególnych silników. I tak silniki synchroniczne wyposaża się w zabezpieczenia przed wypadnięciem z synchronizmu, a silniki prądu stałego — przed nadmierną zwyżką prędkości obrotowej (rozbieganiem się).

  Data dodania: 19 02 2015 · szczegóły wpisu »
 • Henna Anna Hornung brąz »

  Nasz punkt handlowy Medical Beauty Group trudzi się solidnym wyposażeniem salonów kosmetycznych i spa. Na witrynie online można znaleźć takie materiały jak przybory do pedicure, produkty do usuwania owłosienia z bikini, materiały higieniczne. Staramy się o zaspokojenie naszych odbiorców, z tego powodu możemy stworzyć jednostkową propozycję według pragnień konsumenta. Naszym walorem jest dobra jakość i wielki zbiór artykułów, oraz bezpłatna wysyłka na obszarze i w sąsiedztwie stolicy.

  Data dodania: 05 02 2015 · szczegóły wpisu »
1 · 2 · 3 · następna strona »