pozycja w google - webpozycja.pl

Właściwa współpraca

Właściwa współpraca Chciałbyś skorzystać z pomocy serwisu, który zajmuje się naprawą klimatyzacji samochodowej? Nasz serwis klimatyzacji samochodowej oferuje wam jako jedyny kompleksowe usługi związane z naprawą i czyszczeniem takiej klimatyzacji zarówno w autach osobowych, jak i także dostawczych, czy też samochodów specjalnych. W ofercie takiego serwisu znajdziecie bardzo dobry cennik dzięki czemu będziecie z takiej realizacji zamówień zadowoleni. Zdecydowanie więc nie czekaj tylko już dziś dowiedź się więcej na ten właśnie temat i rozpocznij dobrą współpracę.

Szczegóły strony www.chlodnice-dec.rzeszow.pl:

Komentarze:

Dodaj swój komentarz »

Podlinkuj stronę www.chlodnice-dec.rzeszow.pl:

Właściwa współpraca

NEWS Robale:

Odwiedziny yahoo 3 Odwiedziny msnbot 2 Odwiedziny googlebot 10

Zobacz podobne wpisy w tej kategorii:

 • Naprawa falowników »

  Urządzenia elektrotermiczne przemysłowe to urządzenia stosowane do procesów technologicznych wymagających zazwyczaj dużych temperatur i dużej ilości ciepła. Urządzenia te dzieli się na:
  — piece, czyli urządzenia elektrotermiczne wyposażone w komory grzewcze;
  — nagrzewnice, czyli urządzenia elektrotermiczne bez komór grzewczych.
  Przy wymaganych niezbyt wysokich temperaturach (w zakresie od kilkuset do ok. 1300°C) najczęściej stosuje się urządzenia elektrotermiczne oporowe (rezystancyjne). W urządzeniach tych materiał nagrzewany, czyli wsad, może być wykorzystany jako element oporowy (urządzenia o nagrzewaniu bezpośrednim) lub też może być nagrzewany energią cieplną przekazywaną mu przez specjalne przewody grzejne (nagrzewanie pośrednie). Spośród urządzeń elektrotermicznych oporowych największe zastosowanie w przemyśle znalazły piece oporowe o nagrzewaniu pośrednim.

  Data dodania: 19 02 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falownik wycena »

  Do grzania wody i wytwarzania pary, do grzania soli oraz wytapiania niektórych metali (aluminium, sód, potas) stosuje się urządzenia elektrotermiczne elektrodowe. W urządzeniach tych, które są z reguły piecami, energia cieplna wytwarzana jest w elektrolicie podczas przepływu przez niego prądu elektrycznego. Prąd doprowadza się do elektrolitu poprzez zanurzone w nim elektrody. Rozróżnia się przy tym dwa rodzaje pieców elektrodowych, a mianowicie piece o pośrednim nagrzewaniu wsadu oraz piece o bezpośrednim nagrzewaniu wsadu. W piecach o nagrzewaniu pośrednim wsad jest nagrzewany przez elektrolit. W piecach o nagrzewaniu bezpośrednim, nazywanych też kotłami elektrodowymi, elektrolitem jest sam wsad, np. podgrzewana woda. Kotły elektrodowe buduje się na moce od kilku kilowatów do kilkudziesięciu megawatów. Stosuje się je zwłaszcza w zakładach, w których wymagana jest duża czystość pracy i duża dokładność regulacji procesów technologicznych, np. w fabrykach chemicznych, fabrykach celulozy, zakładach przemysłu spożywczego, pralniach. Piece o nagrzewaniu pośrednim mają moc 10... 150 kW. Elektrolitem w tych piecach są roztwory solne. Stosuje się tu takie sole jak azotany, chlorki oraz węglany sodu, potasu i wapnia. W piecach elektrodowych pośrednich temperatura kąpieli (elektrolitu) jest równomierna. Wsad nagrzewa się szybko i — całkowicie zanurzony w elektrolicie — nie utlenia się.

  Data dodania: 19 02 2015 · szczegóły wpisu »
 • Baza falowników »

  W niektórych procesach technologicznych najlepsze rezultaty daje stosowanie do nagrzewania materiałów urządzeń elektrotermicznych pojemnościowych. Dotyczy to przede wszystkim procesów, w których ciepło jest konieczne do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych termoutwardzalnych i termoplastycznych, do klejenia drewna żywicami termoutwardzalnymi, do wyrobu sklejek i płyt wiórowych itp. Wykorzystuje się przy tym zjawisko pochłaniania energii pola elektromagnetycznego przez materiały nieprzewodzące (nagrzewanie pod wpływem strat w dielektryku). Urządzenia takie składają się z dwóch płytowych elektrod, między którymi jest umieszczony nieprzewodzący materiał ogrzewany. Efekt nagrzewania jest tym większy, im większe są: częstotliwość doprowadzonego do elektrod napięcia, wartość tego napięcia oraz współczynnik strat dielektrycznych materiału ogrzewanego charakteryzujący ilość ciepła wydzielanego w różnych materiałach w tym samym polu elektromagnetycznym. Dlatego też nagrzewnice pojemnościowe zasila się z elektronicznych generatorów wielkiej częstotliwości, których napięcie dochodzi nieraz do 15 kV, a częstotliwość do 100 MHz. Urządzenia tego typu mają niewielką moc i nie pozwalają na osiągnięcie wysokich temperatur nagrzewanego materiału.

  Data dodania: 19 02 2015 · szczegóły wpisu »
 • Sklep falowniki Lenze »

  W Polsce do celów ogólnych produkuje się świetlówki o mocy 20, 25 i 40 W, przy czym ich strumień świetlny wynosi odpowiednio ok. 800, 1100 i 2000 lm. Największą zaletę świetlówek stanowi ich duża skuteczność świetlna. Świetlówki mają też szereg wad ograniczających zakres ich zastosowania. Do wad tych należą: stosunkowo duża cena urządzeń zapłonowych, stabilizujących i poprawiających współczynnik mocy, pulsacja (tętnienie) strumienia świetlnego przy prądzie przemiennym, trudności zapłonu w temperaturze niższej niż — 5°C i przy obniżonym napięciu. Pulsacja strumienia świetlnego powoduje nadmierne męczenie wzroku oraz może wywołać tzw. zjawisko stroboskopowe. Zjawisko to polega na wrażeniu, że oświetlany wirujący przedmiot obraca się wolniej, lub w przeciwnym kierunku niż w rzeczywistości. Zapobieganie występowaniu zjawiska stroboskopowego polega na umieszczaniu obok siebie świetlówek, w których chwilowe zmniejszanie się strumieni świetlnych jest przesunięte w czasie, np. przez przyłączenie świetlówek do różnych faz sieci zasilającej. Trwałość świetlówek jest o wiele większa od trwałości żarówek i może wynosić ponad 10 000 godzin. Trwałość ta zależy silnie od częstości załączania świetlówki. Przy dużej częstości załączeń jest ona najmniejsza i przy oświetleniu mieszkań, przeciętna trwałość świetlówek wynosi 2000... 4000 godzin. Wpływ zmian napięcia w sieci zasilającej świetlówki na ich strumienie i trwałość jest słabszy niż dla żarówek, np. przy obniżeniu napięcia o 5% strumień świetlówki maleje o 4... 8%.

  Data dodania: 19 02 2015 · szczegóły wpisu »
 • Karuzela na padok »

  Instalacja elektryczna to współpracujące ze sobą urządzenia elektryczne niskiego napięcia, których zadaniem jest doprowadzenie energii elektrycznej z sieci rozdzielczej do urządzeń odbiorczych, np. silników, źródeł światła, grzejników. Mogą one pracować przy takim samym lub niższym napięciu niż napięcie rozdzielczej sieci elektroenergetycznej. W pierwszym przypadku sieć rozdzielcza jest połączona z instalacją bezpośrednio, w drugim zaś połączenie to odbywa się za pośrednictwem transformatorów zainstalowanych w stacjach transformatorowo-rozdzielczych.
  W punktach węzłowych instalacji, tzn. w punktach, w których jeden obwód rozdziela się na kilka lub więcej obwodów, umieszcza się rozdzielnice. W skład rozdzielnic wchodzą szyny zbiorcze, do których przyłącza się obwód zasilający i obwody odbiorcze, łączniki elektryczne i inne urządzenia sterownicze, pomiarowe itp.

  Data dodania: 19 02 2015 · szczegóły wpisu »
 • Przekładnie motovario »

  Złącze to ten element instalacji, w którym następuje połączenie sieci rozdzielczej z instalacją odbiorczą, bezpośrednio lub za pośrednictwem rozdzielnicy głównej i wewnętrznej linii zasilającej. W budynku zasilanym bezpośrednio z linii napowietrznej lub kablowej złącze może zawierać główne zabezpieczenie instalacji umieszczone w skrzynce złączowej lub wnęce złączowej. Instaluje się je wewnątrz lub na zewnątrz budynku, w miejscach ogólnie dostępnych, np. przy wejściach.
  Rozdzielnica główna zawiera zabezpieczenia poszczególnych wewnętrznych linii zasilających i łącznik główny instalacji. Instaluje się ją jedynie wtedy, gdy ze złączem należy połączyć więcej niż jedną wewnętrzną linię zasilającą.

  Data dodania: 19 02 2015 · szczegóły wpisu »